VisionMission

Penambahan Ahli Berkualiti

Menambah jumlah dan meningkat kualiti usahawan monspace di dalam industri pemilikan saham

Ilmu yang Mantap

Menggalakkan pembentukan usahawan yang berdaya tahan dengan ilmu mantap di dada boleh berkongsi ilmu dengan rakanniaga mereka

Budaya positif Keushawanan

Menyalurkan budaya-budaya positif keusahawanan dalam kalangan usahawan dan melengkapkan mereka dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman

visionmission

Latihan & Kursus di dalam CUBB Akademi

Latihan dan kursus di jalankan setiap masa yang terdiri pengetahuan mengenai saham dunia dan ilmu keushawanan yang berkaitan demi meningkatkan kefahaman mengenai perniagaan dan persediaan diri sebagai usahawan.

Pengiktirafan dan Sijil

Semua perserta dan usahawan yang menyertai kursus dan seminar di jalankan adalah disertakan dengan sijil sijil yang diiktiraf .Pengiktirafan bukan dari segi wang ringgit sahaja malah kami juga mementingkan pengiktirafan dari segi ilmiah.

vissionmission