Services

Program Saham Global

Mendalami ilmu saham Global dan Monspace IPO.Memahami sistem dan fungsi platform yang disediakan oleh syarikat

Program Keusahawanan & Motivasi

Program keusahawanan dan motivasi untuk ahli club cubb mendalami ilmu pengetahuan mengenai perniagaan terutama berhadapan dengan pelanggan.Tips dan trick perlu di pelajari dari mentor yang berjaya gunakan konsep copy and paste jer.

Marketing Tools dan Merchandizing

Maklumat mengenai cara menjalankan perniagaan termasuk tool dan merchandising di sediakan untuk memudahcara perniagaan anda