Kursus Saham Global

kursus saham global

Kursus Saham Global

NILAI KEDUDUKAN KEWANGAN ANDA

Sebelum memulakan sebarang rancangan untuk membuat pelaburan, anda perlu terlebih dahulu menilai kedudukan kewangan anda, dan menentukan berapa banyak yang anda boleh ketepikan untuk membuat pelaburan iaitu sebagai satu cara menambah simpanan tunai anda. Oleh itu, anda harus mempertimbangkan soalan-soalan berikut :

• Berapakah pendapatan semasa anda?
• Berapa banyak wang simpanan anda?
• Berapa banyak boleh anda simpan pada setiap bulan?
• Apa tujuan anda menyimpan wang?
• Apakah aset cair yang anda miliki umpamanya simpanan atau saham?
• Apakah aset tetap yang anda miliki umpamanya rumah atau rumah kedai?
• Apakah pinjaman yang telah anda ambil dan berapa banyak faedah atau bayaran pokok yang anda kena bayar balik?

Amat penting menilai kedudukan kewangan semasa anda dengan jujur, tahu di mana kedudukan anda sebelum membuat keputusan arah tuju masa depan. Senaraikan data kuantitatif anda, umpamanya pendapatan dan nilai pelaburan semasa serta data kualitatif seperti keutamaan dan matlamat gaya hidup.

Selepas menilai kedudukan kewangan semasa, anda bolehlah menetapkan matlamat dan menentukan sama ada anda mahu menyimpan wang untuk membeli sebuah rumah dalam masa tiga hingga 5 tahun akan datang atau mengumpul kekayaan untuk persediaan ketika bersara. Atau mungkin untuk menunaikan fardhu haji ataupun pendidikan tinggi anak-anak dalam masa lima hingga 10 tahun lagi.

kursus saham global monspace

Kursus Saham Global Nasdaq

Memahami perjalanan saham IPO Monspace,Penyenaraian di OTC Nasdaq,Penggunaan Portal Monspace dan pengendalian jual beli saham mengikut pakej kemasukkan perserta.

kursus saham global,kursus saham global,kursus saham global,kursus saham global

Tips & Trick Cara Menjana Pendapatan Melalui IPO Monspace

Pengenalan dan Info terkini mengenai monspace IPO dan cara menjana pendapatan lumayan di dalam menjalankan perniagaan monspace sebagai agent jualan Syarikat Monspace.