Gallery Monspace

mon space

MONSPACE MULTINATIONAL CORP

A GLOBAL CORPORATION
With an active interest in eight primary sectors of any economy, Monspace Multinational Corp is a global corporation that is built on leadership, trust & innovation across its business profiles.
monspace malaysia

INSPIRING LIVES SHAPING ECONOMIES

From changing the way consumers shop online to developing Malaysia as a tourism hotspot, Monspace Multinational Corp partners with some of the world leading companies to shape economies and inspire lives.

monspace login

Study in Malaysia GET STARTED ON THE RIGHT TRACK

Nothing is more important than getting the right education, at the right place. At Koperasi Monspace, we excel at bringing you just that.

monspace malaysia

INSPIRING LIVES SHAPING ECONOMIES

From changing the way consumers shop online to developing Malaysia as a tourism hotspot, Monspace Multinational Corp partners with some of the world leading companies to shape economies and inspire lives.

HEADER MAT

Monspace Malaysia Bisnes Strategi

Mon Space (M) Sdn Bhd, sebuah syarikat Malaysia yang stabil, berbakat dan bertaraf antarabangsa. Bermula pada November 2014 syarikat ini mempamerkan kejayaan cemerlang pada tahun pertama. Justeru itu, ia meraih pencapaian yang unggul di seluruh Asia. Asia merupakan benua penting dalam perkembangan ekonomi dunia masa kini. Antara 6 industri penting diberi fokus untuk masa hadapan adalah Industri Kewangan, Perumahan, Komunikasi, E-Dagang, Media Sosial dan Pelancongan.

Industri Kewangan: Merupakan industri yang berkembang pesat di abad ini. Menyediakan pinjaman modal kewangan peringkat antarabangsa. ‘Bond’ dan juga perdagangan FOREX antara contoh betapa pentingnya industri ini di dalam bandar-bandar besar.

Projek Perumahan: Dengan perkembangan yang pesat dan pembukaan bandar-bandar baru secara menyeluruh serta peningkatan taraf pendapatan rakyat malaysia menyebabkan permintaan yang tinggi dalam industri perumahan. Ini menyebabkan syarikat membuat pelaburan yang tinggi untuk industri ini.

Industri Komunikasi: Kajian menunjukkan, penggunaan komunikasi mudah alih di Asia telah melebihi separuh dari penduduk dunia. Ianya akan bertambah di masa akan datang.

E-Dagang: Dalam tahun 2015 sahaja 30% transaksi runcit di dunia, dikesan melalui e-dagang. Pengguna tertinggi adalah penduduk Asia.

Media Sosial: Masakini, media sosial dilihat telah mengubah corak kehidupan manusia di seluruh dunia samada dalam komunikasi harian hingga cara para usahawan mempromosikan produk mereka.

Industri Pelancongan: Minat para pelabur dalam industri ini semakin berkembang. Kajian menunjukkan seramai 79.1 juta pelancong melawat negara-negara Asia dalam setahun dan dijangka meningkat 61.9% setiap tahun.

Atas sebab-sebab di atas, Mon Space (M) Sdn Bhd merancang untuk membuat pelaburan besar dalam keenam-enam industri penting seperti yang tersebut di atas. Monspace juga memfokuskan untuk membuka sebuah syarikat telekomunikasi baru di Malaysia iaitu YS Mobile. Ini adalah langkah pertama yang mempunyai potensi dan masa depan yang cerah kepada kami. Fokus kedua kami adalah Industri Perumahan yang telahpun bermula pembinaan kondominium mewah di Negeri Sembilan.

Berikutnya adalah Industri Pelancongan. Sebagai contoh adalah projek pembinaan sebuah resort bertaraf dunia di atas laut di Pulau Melaka. Dalam masa yang sama kami mula melabur dalam industri perhotelan di seluruh dunia. Sebagai permulaan syarikat kami telah membeli sebuah hotel 4 bintang di Ha Long Bay, Vietnam. Kami juga menyediakan sebuah ‘CLUB HOUSE’ bagi ahli Monspace yang pertama di dunia.

Selain itu, syarikat telah melancarkan landasan e-dagang bagi memudahkan para peniaga dan ahli Mon Space membina empayar perniagaan masing-masing. Syarikta kami juga akan memperkenalkan media sosial yang baru yang dikenali sebagai YS Chat. Dalam masa yang sama Mon Space telah membeli sebuah syarikat yang terkenal di Australia dan membina kilang di Negara China untuk proses pembuatan telefon pintar yang canggih.

Mon Space (M) Sdn Bhd sangat mengharapkan sokongan berterusan dan penyertaan lebih ramai daripada golongan muda supaya empayar perniagaan kami dapat berkembang dengan jayanya. Objektif utama kami adalah untuk bekerjasama demi masa depan dan terus bersatu mencipta kejayaan. Impian dan matlamat syarikat adalah PASUKAN DAMBAKAN KEJAYAAN. Matlamat Kejayaan dalam hati, BERUSAHA MENCAPAI IMPIAN.