Training Tools

Lagu Motivasi

Lagu Motivasi 2

training tool

Tatacara Perjalanan Latihan

Cara latihan berdasarkan seperti berikut;
Program latihan dua hari menyasarkan perkara perkara berikut;

  • Kursus adalah sangat praktikal, bertujuan memberi peserta kaedah dan idea-idea yang mereka boleh digunakan dengan segera.
  • Keperluan individu dinilai pada permulaan kursus dan kursus ini akan disesuaikan dengan sewajarnya.
  • Peserta digalakkan untuk membangkitkan isu-isu mereka sendiri untuk perbincangan.
  • program latihan kami akan berdasarkan kepada kaedah pengalaman pembelajaran (aktiviti 60%, 40% kuliah)
  • Kuliah ditambah dengan perbincangan atau kes kumpulan kajian.
  • masa Sosial dimasukkan untuk membolehkan peserta untuk bertemu dengan orang lain dalam kerja sama dan membuat kenalan.
  • Semua kursus adalah selesai pada waktu yang diiklankan supaya anda boleh bergantung kepada rancangan perjalanan anda.
  • Sijil kehadiran dibekalkan bagi semua kursus.

Aktiviti Susulan Selepas latihan

Langkah Susulan Sistem Selepas Latihan

Sistem Pengurusan Perhubungan:

Mengumpulkan data untuk terus berhubung selepas habis kursus seperti group whatsapp atau facebook group untuk menyalurkan maklumat terkini mengenai akademi dan syarikat monspace.

Menggalakkan menyertai BOP setiap hari dan aktiviti akademi dan acara acara dijalankan oleh syarikat monspace untuk menambah kekerapan perjumpaan untuk menjalinkan kerjasama dan berkongsi idea di dalam pelbagai sudut perniagaan.

Menggalakan bantuan semua perserta di CUBB Academi membantu sesama ahli walaupun berlainan hairiki perniagaan atau upline yang berbeza.

 

become astudent